Leanovative Thinking
สรุปให้ EP.1 สรุป 5เทคนิคอ่านหนังสือให้ใช้ได้จริง
Special EP.13 episode Work At Home อย่างไรให้เวิร์ค แบบเซนเซแป๊ะ
Ep_402 วิธีเอาชนะกับดักความสำเร็จในแบบเซนเซ
EP_401 ไม่ใช่อัจฉริยะจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร
EP_400/1 ประกาศปรับปรุง ช่อง Leanovative Thinking Podcast
EP_400 สรุปหนังสือ 51 ศาสตราวุธสู่จัดสูงสุดของชีวิต2
EP_399 สรุปหนังสือ 51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต1
EP_398 สรุปหนังสือ สมองเศรษฐี3
EP_397 สรุปหนังสือ สมองเศรษฐี2
EP_396 สรุปหนังสือ สมองเศรษฐี1